Certifikimi i bletorëve për prodhimin e luzmave të bletëve dhe amaveQëllimi
Procedurat për certifikimin e bletoreve për prodhimin e luzmave të bletëve dhe amave rregullohen me udhëzim administrativ nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, por udhëzimi nuk është hartuar ende dhe procedura është e pa aplikueshme.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi dhe monitorimi i personave që merren me aktivitete të bletarisë.


Validiteti
Nuk është përcaktuar me ligj

Organi i ankimimit
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Afati i ankimimit
Nuk është përcaktuar ende

Informacion për aplikim
  • Do të përcaktohet me akt nën-ligjor
Dokumentacioni i kërkuar

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nuk është përcaktuar ende


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa Nuk është përcaktuar ende Pagesa nëpërmjet pullës Nuk ka

Shkarko formularët