Licencë për përsonel të kabinësQëllimi
Pas aplikimit, kontrollohet formulari dhe dokumentacioni shtesë për verifikim nga Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve. Afati për shqyrtim është 45 ditë nga data e aplikimit. Pas verifikimet të të gjithë dokumentacionit, lëshohet Licenca/Certifikata dhe nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure administrative është liçencimi i ekuipazhit të kabines së mjeteve ajrore.


Validiteti
45

Organi i ankimimit
Autoriteti i Aviacionit Civil

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Të dhënat perosnale
  • Numri i telefoni, numri i faksit dhe email adresa
Dokumentacioni i kërkuar
  • Aplikacioni për licencë/certifikatë [Origjinal]
  • Letërnjoftimin [Origjinal]
  • Certifikatat mbi llojet e trajnimeve [Origjinal]
  • Diploma [Origjinal]
  • Dokumentacioni mbi kompletimin e pjesës teorike [Origjinal]
  • Dokumentacioni mbi kompletimin e pjesës praktike [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Pa afat nëse mirëmbahet/ripërtërihet


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 70.00 Euro Transfer bankar 1000 4000 7000 2217

Shkarko formularët