Lejen për ndërhyrjet dhe punët në rezervatin strikt, zonën e veçantë, parkun kombëtar, parkun e natyrës dhe monumentin e natyrësQëllimi
Kjo leje lëshohet me një akt (shkresë) nga Ministria në bazë të kërkesës së parashtruar nga pala e cila, e cila shqyrtohet në Departamentin Mbrojtjes së Mjedisit, pastaj Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor përmes vendimit e lëshon ose refuzon dhënien e lejes.

Përshkrim i Shkurtër
Qëllimi i kësaj procedure është zbatimi i rregullativës ligjore për themelimin e rrjetit ekologjik "natura 2000", për garantimin e mbrojtjes së natyrës.


Validiteti
Nuk është e përcaktuar ende

Organi i ankimimit
Nuk është e përcaktuar ende

Afati i ankimimit
15 ditë

Informacion për aplikim
  • Emri, mbiemri dhe adresa e aplikuesit
  • Emri i ndërmarrjes, adresa, selia, nr. fiskal, nr. i telefonit
Dokumentacioni i kërkuar
  • Kërkesa me shkrim [Origjinal]
  • Studimi i vlerësimit të ndikimit [Origjinal]

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Nuk është e përcaktuar ende


Lloji i pagesësShuma e taksës (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Taksa Transfer bankar
Tarifa Transfer bankar
Pagesa 100 Euro Transfer bankar 1000400070002120