CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca veterinarskog tehnicara za veštacku oplodnju

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Cilj: Svrha ove procedure je da osigurati da lica koja obavljaju strucne veterinarske poslove imaju adekvatno znanje i veštine za ove poslove.

Opis: Nakon kompletiranja neophodne dokumentacije za sprovodjenje aktivnosti, podnosilac prijave podnosi pisani i potpisani zahtev za izdavanje licence i dostavlja ga Arhivi, gde se registruje. Po obaveštenju regionalnih inspektora, obavlja se inspekcija i inspektori sacinjavaju zapisnik. Postupak se nastavlja pregledom slucaja, a pregled obavlja petoclana 5 Stalna komisija za priplod životinja koji osniva Ministarstvo. Nakon procene, donosi se odluka o izdavanju licence.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv entiteta;
  • Adresa, Mesto, Opština;
  • Telefon, faks, elektronska pošta;
  • Opis aktivnosti;
  • Datum podnošenja prijave
  • Potpis stranke
  • Opis aktivnosti

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • Ispunjena i registrovana prijava; (Originalna)
  • Diploma o neophodnoj stručnoj spremi; (Kopija)
  • Sporazum sa veterinarskom klinikom koja ima licencu Agencije za hranu i veterinarstvo; (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata150 EUR (100 EUR za obnovu)Bankarski transfer 1000400070001150

Forma nije pronadjena