CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za uvoz/izvoz divljih sorti biljaka

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Cilj: Svrha ove procedure je nadzor uvoza i izvoza divljih sorti biljaka kako bi se sacuvala buducnost. Ova procedura se sprovodi pod standardima Evropske unije.

Opis: Interesne strane podnose prijavu kod Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja za izdavanje dozvole. Odeljenje za zaštitu životne sredine ce pregledati zahtev. Ne postoji zakonom prepisan vremenski rok. Medutim, nakon što izvrši pregled, Generalni sekretar Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja izdaje dozvolu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Dozvola za uvoz važi 12 meseci, dok dozvola za izvoz važi 6 meseci

Antihemiski organ: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Naziv izvoznika/uvoznika
 • Zemlja ponovnog izvoza
 • Zemlja uvoza
 • Navedena lokacija za žive uzorke
 • Opis uzorka (žig, pol, datum rodenja živih životinja)
 • Neto težina, količina
 • Poreklo, svrha
 • Zemlja porekla
 • Naučni naziv tipa
 • Naziv tipa na engleskom jeziku
 • Posebni uslovi
 • Kopija formulara odgovornoj administrativnoj jedinici
 • Kopija formulara za Carinu

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) Još uvek nije odredeno

Potrebna dokumentacija

 • Licenca od (Originalna)
 • Formular za obaveštenje za uvoz (Kopija)
 • Kopija formulara odgovornoj administrativnoj jedinici (Kopija)
 • Kopija formulara za Carinu (Kopija)
 • Formular za izdavanje dozvole za cirkuse i putujuće izložbe (Originalna)
 • Podnosilac prijave/kompanija (Originalna)
 • Potvrdni formular za trgovinu pod Članom 22 i uverenja za prevoz životinja pod Clanom 27. (Kopija)
 • Formular za izdavanje dozvole iz Aneksa XI i XV. (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena