CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Posebna dozvola za korišcenje proizvoda za zaštitu bilja u malim kolicinama

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Cilj: Svrha ove procedure je da obezbedi zdravlje biljaka.

Opis: Pravna lica koja se bave poljoprivrednim delatnostima ili fizickim licima koja se na profesionalan nacin bave poljoprivrednom proizvodnjom, od nadležnog organa mogu zahtijevati dozvolu za korištenje u malim kolicinama odobrenih sredstava za zaštitu bilja. Ovaj upravni postupak još nije primenjen i ne postoji podzakonski akt kojim se ureduje nacin primjene.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Još uvek nije odredjeno

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Biće određeno podzakonskim aktom

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • Biće određeno podzakonskim aktom. (NEMA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataJoš uvek nije odredjeno.Plata sa markicom

Forma nije pronadjena