CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Privremeno odobrenje

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Cilj: Svrha ove procedure je da se garantuje da su proizvodi koji se koriste za zaštitu biljaka kontrolisani kako bi se zaštitilo javno zdravlje.

Opis: Prijavu za dobijanje odobrenja za PZB podnose proizvodjac, fizicka ili pravna lica koja delaju u ime i uz odobrenje proizvodjaca. Ministarstvo izdaje privremeno odobrenje u trajanju od najviše tri godine, ukoliko bude zakljuceno da se dotican proizvod može koristiti u državama clanicama EU. Odobrenjese izdaje 12 meseci nakon podnošenja dokumentacije.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Biće odredjeno podzakonskim aktom

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 360 dana

Potrebna dokumentacija

  • Trenutno nije primenljivo. (NEMA)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataTrenutno nije primenljivo

Forma nije pronadjena