CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za uvoz semenskog materijala za ukrasne biljke

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Cilj: Svrha ove procedure je osigurati kvalitet sadnog materijala uvezenih ukrasnih biljaka.

Opis: Za dobijanje licence za uvoz semenskog materijala, podnosilac prijave mora dostaviti prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za poljoprivredne politike i tržišta, te mora priložiti neophodnu dokumentaciju koju zahteva Odsek. Organ za izdavanje licence je u obavezi da izda licencu u roku od 30 dana od datuma prijave ili završetka popunjavanja dokumentacije. Postupak se tice uvoza vocnog rasadnog materijala. Postupak za obnovu licence je isti.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Jedna godina (1)

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Zahtev za prijavu;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Naziv entiteta;
 • Adresa/selo/opština;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Broj telefona i elektronska pošta;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev za registraciju; (Overena kopija)
 • Uverenje o registraciji preduzeća i podaci o preduzeću; (Originalna)
 • Uplatnica za taksu za registraciju; (Overena kopija)
 • Uverenje o stručnoj spremi (srednja škola); (Kopija)
 • Zapisnik fitosanitarnog inspektora (za držanje semenskog materijala u skladištu ili na otvorenom); (Overena kopija)
 • Dokaz o posedovanju neophodnih objekata za skladištenje i prodaju semenskog materijala; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata50 EUR, isti iznos i za obnovuPlata sa gotovinom 1000400070001150

Forma nije pronadjena