CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za trgovinu semenskim materijalom za vinovu lozu

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Cilj: Svrha ove procedure je da kontroliše sadni materijal drveca kako bi se osigurala kvaliteta ovih biljnih proizvoda.

Opis: Za dobijanje licence za trgovinu semenskim materijalom vinove loze, podnosilac prijave mora dostaviti prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za poljoprivredne politike i tržišta, te mora priložiti neophodnu dokumentaciju koju zahteva Odsek. Organ za izdavanje licence je u obavezi da izda licencu u roku od 30 dana od datuma prijave ili završetka popunjavanja dokumentacije Placanje se vrši preko bankovnog racuna. Postupak se tice trgovine semenskim materijalom vinove loze. Postupak za obnovu licence je isti.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Jedna godina (1)

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Zahtev za prijavu;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Naziv entiteta;
 • Adresa/selo/opština;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Potpis podnosioca prijave;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev za registraciju; (Originalna)
 • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzeću; (Originalna)
 • Plaćena naknada za registraciju (uplatnica se može preuzeti od nadležnog službenika) u iznosu od 30 EUR; (Originalna)
 • Uverenje o stručnoj spremi (diploma srednje poljoprivredne škole je neophodna); (Kopija)
 • Zapisnik fitosanitarnog inspektora (za držanje semenskog materijala u skladištu ili na otvorenom). (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata30 EUR, isti iznos i za obnovuPlata sa gotovinom 1000400070001150

Forma nije pronadjena