CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za izvoz semenskog materijala za vinovu lozu

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Cilj: Svrha ove procedure je osigurati kvalitet sadnog materijala vinove loze.

Opis: Za dobijanje licence za izvoz semenskog materijala vinove loze, podnosilac prijave mora dostaviti prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za poljoprivredne politike i tržišta, te mora priložiti neophodnu dokumentaciju koju zahteva Odsek. Organ za izdavanje dozvole je u obavezi da izda dozvolu u roku od 30 dana od datuma prijave ili završetka popunjavanja dokumentacije Placanje se vrši preko bankovnog racuna. Postupak se tice izvoza semenskog materijala vinove loze. Postupak za obnovu dozvole je isti.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Jedna godina (1)

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Zahtev za prijavu;
  • Ime i prezime vlasnika;
  • Naziv entiteta;
  • Adresa/selo/opština;
  • Datum podnošenja prijave;
  • Potpis podnosioca prijave;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Zahtev za registraciju; (Overena kopija)
  • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzecu; (Originalna)
  • Uplatnica za taksu za registraciju; (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5 EUR, isti iznos i za obnovuPlata sa gotovinom 1000400070001150

Forma nije pronadjena