CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za proizvodnju semenskog materijala za drvece

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Cilj: Svrha ove procedure je kontrola proizvodnje semenskog materijala kako bi se obezbedio kvalitet na tržištu.

Opis: Za licenciranje proizvodnje semenskog materijala, podnosilac prijave mora dostaviti prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno Odseku za poljoprivredne i trgovinske politike, te mora u isto vreme dostaviti dokumentaciju koju propisuje administrativno uputstvo. Postupak za davanje dozvole traje 30 dana. Placanje se vrši putem bankovnih racuna. Postupak za obnovu dozvole je isti.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Jedna godina (1)

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Zahtev za prijavu;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Naziv entiteta;
 • Adresa/selo/opština;
 • Kontakt;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Potpis podnosioca prijave;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev za registraciju; (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzeću; (Overena kopija)
 • Plaćena naknada za registraciju (uplatnica se može preuzeti od nadležnog službenika) u iznosu od 10 EUR; (Overena kopija)
 • Uverenje o stručnoj spremi (diplomirani agronom ili slično); (Kopija)
 • Izjava o analizi zemljišta (primenjuje se na uzgajivače voćnih sadnica i vinove loze); (Originalna)
 • Izjava o poreklu reproduktivnih materijala; (Originalna)
 • Zapisnik fitosanitarnog inspektora; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata10 EUR, isti iznos i za obnovuBankarski transfer 1000400070001150

Forma nije pronadjena