CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za izvoz semenskog materijala za drvece

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Cilj: Svrha ove procedure je osigurati kvalitet sadnog materijala izvezenih drveca.

Opis: Za dobijanje licence, podnosilac prijave mora dostaviti prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za poljoprivredne politike i tržišta, te mora priložiti neophodnu dokumentaciju koju zahteva Odsek. U cilju dobijanja licence za uvoz semenskog materijala, podnosilac prijave mora dostaviti prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za poljoprivredne politike i tržišta, te mora priložiti neophodnu dokumentaciju koju zahteva Odsek. Organ za izdavanje dozvole je u obavezi da izda dozvolu u roku od 30 dana od datuma prijave ili završetka popunjavanja dokumentacije Placanje se vrši preko bankovnog racuna. Postupak za obnovu dozvole je isti. Placanje se vrši putem bankovnih racuna. Postupak se tice izvoza semenskog materijala. Postupak za obnovu dozvole je isti.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Jedna godina (1)

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime i prezime vlasnika;
  • Naziv entiteta;
  • Adresa/selo/opština;
  • Kontakt;
  • Potpis podnosioca prijave;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Zahtev za registraciju; (Originalna)
  • Uverenje o poslovanju i informacije o preduzecu; (Originalna)
  • Plaćena naknada za registraciju (uplatnica se može preuzeti od nadležnog službenika) u iznosu od 5 EUR; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5 EUR, isti iznos i za obnovuBankarski transfer1000400070001150

Forma nije pronadjena