CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za trgovanje semenjem

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Cilj: Svrha ove procedure je kontrola kvaliteta semenskog materijala koji se prodaje javnosti.

Opis: Zainteresovane stranke koje žele da dobiju licencu za trgovanje semenskim materijalom moraju podneti prijavu Odseku za uzgajanje i zaštitu biljaka. Prijavu pregleda posebna komisija u okviru Odseka za uzgoj i zaštitu biljaka, koja izdaje odluku o izdavanju licence. Dozvola važi 3 godine. Postoji mogucnost da se licenca obnovi. Lica moraju podneti zahtev za obnavljanje dozvole u okviru od 30 dana pre isteka prethodne licence.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv poslovne organizacije i uvoznik semenskog materijala;
 • Naziv entiteta;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Adresa, zemlja, opština;
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Ime i prezime podnosioca agronoma;
 • Adresa, zemlja, opština;
 • Aktivnost koja se registruje;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Potpis podnosioca prijave;
 • Neophodni dokumenti za registraciju;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registraciji preduzeća; (Overena kopija)
 • Zahtev za registraciju; (Overena kopija)
 • Diploma Srednje poljoprivredne škole; (Kopija)
 • Izveštaj fitosanitarnog inspektora o stanju skladišta; (Originalna)
 • Za obnovu dozvole je potrebna samo kopija postojeće dozvole i zapisnik fitosanitarnog inspektorata; (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata80 EUR (60 EUR za obnovu dozvole)Bankarski transfer 1000400070001150

Forma nije pronadjena