CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat za registrovanje veštackih dubriva

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Cilj: Svrha ove procedure je kontrola i sigurnost javnog zdravlja, uspostavljanje pravila zaštite proizvodjaca i potrošaca veštackih dubriva i sistema za kontrolu smeca na Kosovu.

Opis: Svako preduzece koje želi da se bavi registrovanjem veštackih dubriva mora podneti prijavu za sertifikaciju kod upravnika Regulatornog tela za veštacka dubriva u Odseku za poljoprivredne politike i tržišta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja. Odsek za poljoprivredne politike i tržišta izdaje uverenje o registrovanju u roku od 30 dana od prijema prijave.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv lica;
  • Ime i prezime vlasnika;
  • Adresa, zemlja, opština;
  • Broj telefona, faks, elektronska pošta.

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Prijava za registraciju; (Originalna)
  • Uverenje ili laboratorijski nalazi za tipove đubriva; (Originalna)
  • Ovlašćenje proizvodača za tipove dđubriva koji će biti registrovani; (Kopija)
  • Plaćanje naknade za registraciju u iznosu od 200 EUR; Ponovna registracija košta 100 EUR. (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata200 EUR (100 EUR za obnovu dozvole)Bankarski transfer 1000400070001150

Forma nije pronadjena