CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Naucna dozvola za istraživanje za proizvode za zaštitu bilja

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Cilj: Svrha ove procedure je istraživanje ili naucno istraživanje, autorizacija, promet i upotreba, otpad u biljnim i biljnim proizvodima za stavljanje u promet i kontrola aktivnih supstanci sredstava za zaštitu bilja.

Opis: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja donosi odluku da sprovede istraživanje u oblasti. Podnosilac prijave dostavlja zahtev i obavlja uplatu. Dozvolu izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka pod administrativnom procedurom, a na osnovu procene i predloga nadležnog tela. Dozvola se izdaje u roku od 10 dana putem posebne odluke. Takode, isti se postupak primenjuje na obnovu dozvole za vršenje istraživanja, pod uslovom da podnosilac prijave zahtev dostavi cetiri (4) meseca pre isteka i pod uslovom da dostavi pismeno objašnjenje.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv entiteta;
 • Ime i prezime vlasnika;
 • Telefon, faks, elektronska pošta;
 • Ime i prezime podnosioca agronoma;
 • Adresa, mesto, opština;
 • Aktivnost koja se registruje;
 • Ime i prezime podnosioca prijave;
 • Datum podnošenja prijave;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev za izdavanje dozvole; (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeca; (Originalna)
 • Ovlašćenje za proizvode za zaštitu biljaka (PZB); (Originalna)
 • Formular za etiketu i sadržaj etikete; (Originalna)
 • Formular za identifikaciju aktivne supstance; (Originalna)
 • Odobrenje proizvođača za proizvode za zaštitu biljaka; (Originalna)
 • Uverenje o registraciji za proizvode za zaštitu biljaka iz bilo koje države članice EU; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata30 EURBankarski transfer 1000400070001150

Forma nije pronadjena