CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za trgovanje veštackim djubrivima

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Cilj: Svrha ove procedure je postavljanje pravila zaštite za proizvodace, uvoznike, trgovce i korisnike djubriva i za regulatorni sistem za djubriva na Kosovu kako bi se zaštitili korisnici djubriva.

Opis: Kako bi se dobila licencaza trgovca djubrivom, podnosilac prijave se mora prijaviti i obaviti uplatu pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za uzgajanje i zaštitu biljaka. Nakon pregleda prijave, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja ce izdati dozvolu podnosiocu prijave samo nakon potvrde ispunjavanja uslova koje propisuje zakon o veštackim djubrivima i uslova koje odredjuje administrativno uputstvo. Isti postupak se primenjuje za obnovu dozvole.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv entiteta;
  • Ime i prezime vlasnika;
  • Adresa, zemlja, opština;
  • Broj telefona, faks, elektronska pošta;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o registraciji preduzeća; (Originalna)
  • Zahtev za izdavanje dozvole; (Overena kopija)
  • Diploma iz srednje škole ili fakultetska diploma Poljoprivrednog fakulteta; (Originalna)
  • Saglasnost Skupštine opštine za objekat; (Originalna)
  • Izveštaj fitosanitarnog inspektora o stanju skladišta; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata80 EUR (60 EUR za obnovu dozvole)Bankarski transfer 1000400070001150

Forma nije pronadjena