CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za uvoz veštackih djubriva

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Cilj: Svrha ove procedure je postavljanje pravila zaštite za proizvodace, uvoznike i korisnike djubriva i za regulatorni sistem za djubriva na Kosovu kako bi se zaštitili korisnici dubriva.

Opis: Kako bi se dobila licenca za uvoznika djubriva, podnosilac prijave se mora prijaviti i obaviti uplatu pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno pri Odseku za uzgajanje i zaštitu biljaka koji ce pregledati zahtev. Nakon pregleda prijave, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka ce izdati licencu podnosiocu prijave samo nakon potvrde ispunjavanja uslova koje propisuje zakon o veštackim djubrivima i uslova koje odredjuje administrativno uputstvo. Isti postupak se primenjuje za produženje dozvole, s tim da je jedina razlika visina takse.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv entiteta;
  • Ime i prezime vlasnika;
  • Adresa, zemlja, opština;
  • Broj telefona, faks, elektronska pošta;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o registraciji preduzeća; (Originalna)
  • Zahtev za izdavanje dozvole; (Originalna)
  • Diploma iz srednje škole ili fakultetska diploma Poljoprivrednog fakulteta; (Originalna)
  • Saglasnost Skupštine opštine za objekat; (Originalna)
  • Izveštaj fitosanitarnog inspektora o stanju skladišta; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata100 EUR (90 EUR za obnovu)Bankarski transfer 1000400070001150

Forma nije pronadjena