CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za posedovanja vatrenog oružja (za lovacka udruženja i streljacka udruženja)

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Cilj: Svrha ove procedure je dozvola koja omogucava licenciranom pravnom licu da poseduje vatrena oružja B i C kategorije kako bi se garantovala javna bezbednost putem registrovanja osoba koje koriste vatrena oružja

Opis: Stranke uzimaju prijavu za podnošenje prijave Odjeljenju za oružje i eksplozive na Odsjeku za javnu sigurnost pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahtev sa dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zahtev se razmatra i ako je pozitivan odgovor, ocekuje se da c´e kopija uplate biti obezbedena kako bi se dobila dozvola za aktivnost za koju je podneo zahtev.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Žalbeni odbor

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv kompanije
  • Ime odgovornog lica

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz privrednog registra (Originalna)
  • Uverenje da lice poseduje prostoriju za skladištenje oružja (Originalna)
  • Razlog za kupovinu oružja (Originalna)
  • Izveštaj o prodaji koji izdaje preduzeće-prodavac (Originalna)
  • Potvrdu o probnom pucanju (Originalna)
  • Uverenje o obeležavanju oružja (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5 EURPlata sa gotovinom 1000420070000170

Forma nije pronadjena