CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za kolekcionarsko

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Cilj: Svrha ove procedure je da omoguci pravnom i fizickom licu da poseduje kolekcionarsko oružje

Opis: Stranke uzimaju prijavu za saglasnost za kupovinu oružja za kolekcije u policijskoj stanici, a potom se zahtev sa svim predvidenom dokumentacijom dostavlja policijskoj stanici. Slucaj se ispituje u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Odeljenju za javnu bezbednost i nakon što je odobreno stranka dobija saglasnost i kupi oružje. Potom se kopija ugovora i izveštaj o prodaji dostavljaju odgovarajucoj stanici u kojoj se evidentiraju podatci o oružju.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 10 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv kompanije
  • Ime odgovornog lica
  • Broj ovlašćenih i registrovanih radnika
  • Poslovni registarski broj

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
  • Uverenje da lice poseduje prostoriju za skladištenje oružja (Originalna)
  • Razlog za kupovinu oružja (Kopija)
  • Izveštaj o prodaji koji izdaje preduzeće-prodavac (Za pogled)
  • Potvrdu o probnom pucanju (Kopija, Overena kopija)
  • Uverenje o obeležavanju oružja (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata5 EURBankarski transfer 1000420070000179

Forma nije pronadjena