CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za uništavanje eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Cilj: Svrha ove procedure je da se kompanijama obezbede 1-dnevne dozvole za uništavanje i odlaganje vatrometa, kao i primena zakona i podzakonskih akata na snazi radi zaštite ljudi, imovine i životne sredine.

Opis: Stranke dobijaju prijavni formular pri Odeljenju za vatreno oružje i eksplozive pri Odseku za javnu bezbednost Ministarstva unutrašnjih poslova. Prijava, zajedno sa svom dokumentacijom koju propisuju zakon i administrativna uputstva, se podnose Ministarstvu unutrašnjih poslova. Odgovor na podnetu prijavu ce biti dostavljen ne kasnije od 30 dana od datume podnošenja prijave. Nakon popunjavanja neophodne dokumentacije na osnovu važecih zakona i preporuke inspektora na osnovu inspekcije o ispunjavanju minimalnih uslova, izraduje se dozvola za pravno lice. Osoba koja je na celu pravnog lica se kontaktira putem telefona i poziva se da preuzme dozvolu za aktivnost za koju se pravno lice prijavilo.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 dana

Antihemiski organ: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv kompanije
 • Poslovni registarski broj
 • Tip skladišta (za eksplozive i vatromet)
 • Adresa (ulica i broj, opština, poštanski broj)
 • Ime odgovornog lica
 • Adresa nadležne osobe (adresa, ulica i broj, opština, poštanski broj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Lična karta (21 godina starosti i više) (Overena kopija)
 • Uverenje da nije pod istragom (Originalna, Overena kopija)
 • Kopija relevantne dozvole ili odobrenja (Overena kopija)
 • Zdravstveno uverenje (Originalna)
 • Uverenje o profesionalnoj kvalifikaciji (radno iskustvo) (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • Lokacija uništavanja (Overena kopija)
 • Predloženi postupak uništavanja (Originalna)
 • Lista materijala za uništavanje (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena