CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za popravku oružja A kategorije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Cilj: Svrha ove procedure je omogucavanje pravnom licu da vrši popravke na oružju A kategorije

Opis: Stranke uzimaju zahtev za prijavu pripri Odeljenju za vatreno oružje, municiju i eksplozive pri Odseku za javnu bezbednost Ministarstva unutrašnjih poslova. Prijava, zajedno sa svom dokumentacijom koju propisuju zakon i administrativna uputstva, se podnose Ministarstvu unutrašnjih poslova

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 10 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv kompanije
 • Ime odgovornog lica
 • Broj ovlašćenih i registrovanih radnika;
 • Poslovni registarski broj
 • Broj dozvole za popravke oružja ili delova oružja

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Izdavanje licence za popravku oružja (Originalna)
 • Izvod iz privrednog registra (Originalna)
 • Sudsku potvrdu o aktivnostima preduzeća (Originalna)
 • Sertifikat da lice poseduje prostoriju za skladištenje oružja (Originalna)
 • Dokaz o obavljanju sličnih aktivnosti (Originalna)
 • Broj ovlašćenih i registrovanih radnika (Za pogled)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataPrvi put 500 EUR i 250 EUR za obnovuBankarski transfer1000420070000179

Forma nije pronadjena