CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za objekte za proizvodnju eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je izdavanje dozvola pravnim licima. Pravno lice može zapoceti proizvodnju eksploziva ili petardi u Republici Kosovo.

Opis: Stranke uzimaju zahtev za prijavu pri Odeljenju za vatreno oružje i eksplozive pri Odseku za javnu bezbednost Ministarstva unutrašnjih poslova. Prijava, zajedno sa svom dokumentacijom koju propisuju zakon i administrativna uputstva, se podnose Ministarstvu unutrašnjih poslova. Odgovor na podnetu prijavu ce biti dostavljen ne kasnije od 30 kalendarskih dana od datume podnošenja prijave. Nakon popunjavanja neophodne dokumentacije na osnovu važecih zakona i preporuke inspektora na osnovu inspekcije o ispunjavanju minimalnih uslova, izraduje se dozvola za pravno lice. Osoba koja je na celu pravnog lica se kontaktira putem telefona i poziva se da preuzme dozvolu za aktivnost za koju se pravno lice prijavilo.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv kompanije
 • Poslovni registarski broj
 • Tip proizvodnje (za eksplozive i vatromet)
 • Adresa (ulica i broj, opština, poštanski broj)
 • Ime nadležne osobe (adresa, ulica i broj, opština, poštanski broj)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 days

Potrebna dokumentacija

 • Lična karta (21 godina starosti i više) (Overena kopija)
 • Uverenje da nije pod istragom (Originalna, Overena kopija)
 • Kopija dozvole za upotrebu eksploziva ili vatrometa ili kopija dozvole za proizvodnju eksploziva ili vatrometa (Overena kopija)
 • Zdravstveno uverenje (Originalna)
 • Sertifikat o profesionalnoj kvalifikaciji (radno iskustvo) (Overena kopija)
 • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
 • 1. Lokacija plana bezbednosti. 2. Procena rizika. (Overena kopija)
 • Izvod iz katastarskog plana opštine (1: 25000) (Overena kopija)
 • 1. Detaljni nacrt skladišnog objekta 1: 1000. 2. Detaljni nacrt proizvodnog objekta 1: 1000. (Originalna, Overena kopija)
 • Predloženi tip eksploziva u skladu sa opasnim grupama UN i CEI (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena