CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat o položenom strucnom ispitu za zaštitu od požara

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Agencija za krizno upravljanje

Cilj: Svrha ove procedure je postizanje najvišeg nivoa edukacije i izgradnje kapaciteta u ovoj oblasti.

Opis: Kandidat se prijavljuje za strucni ispit pri Agenciji za krizno upravljanje - Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kandidat pohada 6-nedeljnu strucnu obuku koju organizuje Agencija za krizno upravljanje. Najviše 15 dana ce proci od kraja pohadanja strucne obuke do zahteva za strucni ispit. Na osnovu ocene ispita, kandidat koji je položio strucni ispit dobija uverenje o položenom ispitu.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Trajno

Antihemiski organ: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime
 • Ime jednog od roditelja
 • Prezime
 • Datum i mesto rodenja
 • Prebivalište
 • Nivo obrazovanja
 • Ime poslodavca kandidata
 • Tip ispita

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana pre zakazanog dana održavanja ispita

Potrebna dokumentacija

 • Dozvola za identifikaciju (Overena kopija)
 • Izvod iz matičnje knjige rođenih (Overena kopija)
 • Diploma (Kopija)
 • Uverenje o obavljenim radovima i radnom iskustvu (Originalna)
 • Dokaz o obavljanju posebne obuke (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata150 EURBankarski transfer 1000420070000179

Forma nije pronadjena