CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za lov u naucne svrhe

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za šumarstvo

Cilj: Svrha ovog postupka je eventualna identifikacija zaraznih bolesti divljih životinja, kako bi porasla i povecala, kao i retke i ugrožene vrste, univerzitetska nastava.

Opis: Pisani zahtev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, odnosno Odseku za šumarstvo. Zvanicnici pregledaju i vrše procenu prijave, nakon cega predlažiu Ministru za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj ili da usvoji ili odbije izdavanje dozvole za naucni izlov.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o registraciji preduzeća; (Overena kopija)
  • Dokaz o profesionalnoj službi u odredenoj oblasti; (Kopija)
  • Dokaz o ispunjavanju uslova; (Originalna)
  • Dokaz koji pokazuje da nema tekućih obaveza prema nadležnom upravnom organu za šume; (Originalna)
  • Lična karta; (Overena kopija)
  • Zahtev i naziv lokacije - lovišta; (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata///

Forma nije pronadjena