CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za medjunarodni putnicki drumski prevoz

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je odredivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje dozvole i oduzimanje dozvola za putnicke drumske prevoznike koji pružaju usluge medjunarodnog drumskog prevoza

Opis: Stranka podnosi Zahtev za dozvolu Odeljenju za drumski prevoz, istovremeno podnosi svu potrebnu dokumentaciju. Nakon toga, Ministarstvo za infrastrukturu uspostavlja Komisiju za ocenu zahteva. Nakon razmatranja zahteva Stranke Komisije odlucuje da odobri ili odbije dozvolu. Postupak je isti za nastavak, gde se razlikuje samo porez.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1-6 meseci

Antihemiski organ: Ministarstvo za infrastrukturu

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta i poslovne jedinice
 • Br. telefona, elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Prijava i uplatnica (Originalna)
 • Licenca A, B ili D kategorije (Originalna)
 • Sporazum o transportu između stranke koja zahteva transport i prevoznika (Originalna)
 • Sporazum o transportu između stranke koja zahteva transport i prevoznika (Originalna)
 • Tahograf u ime prevoznika (Originalna)
 • Registraciju autobusa, položen tehnički pregled, osiguranje autobusa i dozvole za A, B, D kategorije (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata100 EUR (za produženje dozvole 50 EUR)Bankarski transfer1000430070003710

Forma nije pronadjena