CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za specijalan prevoz putnika

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je pružanje usluga posebnog prevoza za kategorije ili grupe putnika poput djaka i studenata od mesta prebivališta do destinacije i nazad; radnika od mesta prebivališta do posla i nazad, kao i hendikepiranih lica i osoba sa posebnim potrebama.

Opis: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Odseku za drumski transport i prilaže u isto vreme svu neophodnu dokumentaciju. Nakon toga, Ministarstvo za infrastrukturu osniva komisiju koja procenjuje prijavu. Kada se pregleda zahtev, komisija odlucuje da li ce dodeliti dozvolu. Ukoliko se donese odluka da se odobri izdavanje dozvole, izdaje je Odsek za drumski transport. Ukoliko se ne odobri izdavanje dozvole, podnosilac prijave ce o tome biti obavešten i bice navedene mogucnosti pravnog potraživanja rešenja.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: U zavisnosti od potpisanog ugovora, minimum 1 do 3 godine i više od 3 godine

Antihemiski organ: Ministarstvo za Infrastrukturu

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

  • Naziv kompanije/preduzeća i broj poslovne registracije
  • Ime, prezime i adresa odgovornog lica
  • Broj telefona, broj faksa i elektronska pošta
  • Pečat kompanije/poslovne organizacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Prijava (Originalna)
  • Uverenje o registraciji preduzeća (Kopija)
  • Licenca C ili D kategorije (Originalna)
  • Potpisan ugovor između prevoznika koji odobrava MI i narucioca prevoza koji takode plaća usluge. (Originalna)
  • Lista putnika, cenovnik, red vožnje, mesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika i raspored saobraćaja (Originalna)
  • Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataZa 1 godinu - 200 EUR Do 3 godine - 400 EUR Duže od 3 godine - 600 EUR Bankarski transfer1000430070003710

Forma nije pronadjena