CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat osposobljenosti za let za izvoz

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je izdavanje sertifikata entitetima za procenu osposobljenosti za let koja je neophodna za izvoz

Opis: Podnosilac prijave dostavlja obrazac sa svim dokumentima predvidenim zakonom Upravi za civilnu avijaciju. Oblik i dokumentacija pregledani su u Odeljenja za sigurnost letenja. Rok za preispitivanje je 45 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon pregleda svih dokumenata, izdaje se potvrda o plovidbenosti za izvoz i potpisuje ga generalni direktor Uprave za civilnu avijaciju.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nema vremenskog roka

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Kontakt podaci podnosioca prijave (vlasnika/korisnika letelice)
  • Podaci o letelici

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

  • Kontakt podaci podnosioca prijave (vlasnika/korisnika letelice) (Originalna, Overena kopija)
  • Podaci o letelici (Originalna, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1500Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena