CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Izdavanje sertifikata školama letenja

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je da pojednostaviti upotrebljivost pravne osnove za davanje, produženje, obnavljanje i potvrdivanje organizacija za obuku / škola za pilote letelica.

Opis: Nakon podnošenja prijave, formular ce pregledati inspektor odeljenja za bezbednost letova. Rok za preispitivanje je 45 dana od dana podnošenja zahtjeva.Nakon verifikacije dokumentacije, izdaje se sertifikat i potpisuje ga generalni direktor.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 3 godine

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Kontakt podaci/opšte
  • Tipovi obuke koja je obezbjedena
  • Obuka za tip letelice
  • Podaci o osoblju

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 45

Potrebna dokumentacija

  • Kontakt/opšti podaci (Originalna, Overena kopija)
  • Tipovi obuke koja je obezbedena (Originalna, Overena kopija)
  • Obuka za tip letelice (Originalna, Overena kopija)
  • Podaci o osoblju (Originalna, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataPrvo placanje takse: 1 000,00 evra Godišnja naknada: 500,00 evra Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena