CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikovanje i izdavanje dozvola medicinskom osoblju

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je sertifikovanje medicinskog osoblja za kontrolore leta.

Opis: Nakon što se provere i verifikuju prijavni formulari, iste pregleda Odeljenje za bezbednost letova. Rok za razmatranje nije pravno definisan. Sertifikat potpisuje generalni direktor.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola:

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Prijavni formular (Originalna, Overena kopija)
  • Medicinski nalaz (Originalna, Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena