CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca osoblju koje radi na održavanju letelica

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je da pojednostaviti upotrebljivost pravnog osnova za izdavanje, produženje, obnavljanje i validaciju licenci avio-mehanicara.

Opis: Nakon podnošenja prijave, formular, kao i pratecu dokumentaciju, ce pregledati Odeljenje za sigurnost leta. Rok za preispitivanje je 45 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon verifikacije dokumentacije, izdaje se dozvola i potpisuje je generalni direktor.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Lični podaci
  • Tip dozvole
  • Tip letelice
  • Dokumentacija o položenom teorijskom delu
  • Dokumentacija o položenom praktičnom delu

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 45

Potrebna dokumentacija

  • Lični podaci (Originalna, Overena kopija)
  • Tip dozvole (Originalna, Overena kopija)
  • Tip letelice (Originalna, Overena kopija)
  • Dokumentacija o položenom teorijskom delu (Originalna, Overena kopija)
  • Dokumentacija o položenom praktičnom delu (Originalna, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata-Prvo izdavanje: 100. -Obnova: 50. -Prva potvrda: 50. -Naknadna potvrda: 100. -Zamena: 50. Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena