CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikovanje organizacija koje se bave održavanjem letelica

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je izdavanje odobrenja organizacijama koje se bave održavanjem letelica

Opis: Nakon podnošenja prijave, MOE i dodatnu dokumentaciju ce proveriti i verifikovati Odeljenje za bezbednost letova. Rok za preispitivanje je 90 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon verifikacije dokumentacije i zakljucaka revizorskih nalaza (ukoliko ih ima), izdaje se sertifikat organizaciji deo-145, te isti potpisuje generalni direktor.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Opšti podaci organizacije
  • Tip organizacije koja radi na održavanju
  • Radne biografije (CV) ključnog osoblja i odgovornog upravnika
  • Tip organizacije koja radi na održavanju (ORO)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 45

Potrebna dokumentacija

  • Opšti podaci organizacije (Originalna, Overena kopija)
  • Tip organizacije koja radi na održavanju (Originalna, Overena kopija)
  • Radne biografije (CV) kljucnog osoblja i odgovornog upravnika (Originalna, Overena kopija)
  • Priručnik za organizaciju koja radi na održavanju (MOE) (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataShuma (në Euro) Tarifa e leshimit: 8000 euro Tarifa vjetore: 8000 euro -Davanje odobrenja organizaciji (deo 145) za letelice lakše od 570 kg. MTOM 200 evra -Davanje odobrenja organizaciji (deo 145) za letelice težine izmedu 570 i 2 730 kg MTOM) 250 evra -Davanje odobrenja organizaciji (deo 145) za letelice teže od 5 700 kg MTOM) 300 evra -Davanje odobrenja organizaciji (deo 145) za letelice težine izmedu 5 700 i 40 000 kg MTOM) 1 500 evra -Davanje odobrenja organizaciji (deo 145) za letelice teže od 40 000 kg MTOM) 5 000 evra Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena