CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Sertifikat organizacije za upravljanje kontinuiranom plovidbenošcu

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je održavanje letelica.

Opis: Nakon podnošenja prijave, CAMO i dodatnu dokumentaciju ce proveriti i verifikovati inspektor ili Odeljenje za bezbednost letova. Rok za preispitivanje je 90 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon verifikacije dokumentacije i zakljucaka revizorskih nalaza (ukoliko ih ima), izdaje se sertifikat CAMO organizacije (deo M podstav G ili deo M podstav G - samoodrživost), te isti potpisuje generalni direktor.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Opšti podaci organizacije
 • Tip organizacije koja radi na održavanju
 • Sertifikovanje organizacije za osiguravanje sposobnosti letenja (CAME)
 • Program održavanja (MP)
 • Tehnički dnevnik
 • Ugovor o održavanju
 • Lista minimalno neophodne opreme - MEL

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 90

Potrebna dokumentacija

 • Opšti podaci organizacije (Originalna, Overena kopija)
 • Tip organizacije koja radi na održavanju (Originalna, Overena kopija)
 • Kontinuirano upravljanje procesom ispunjavnaja uslova letenje (CAME) (Originalna, Overena kopija)
 • Program održavanja (MP) (Originalna, Overena kopija)
 • Tehnički dnevnik (Originalna, Overena kopija)
 • Ugovor o održavanju (Originalna, Overena kopija)
 • Lista minimalno neophodne opreme - MEL (Originalna, Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1000Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena