CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Saglasnost za intervencije/radove na ocuvanju/projekte obnove u zgradama od posebnoh kulturnog znacaja.

Ministarstvo kulture,omladine i sporta

Cilj: Svrha ove procedure da koristi za dobijanje dozvole za radove na ocuvanju i obnovi objekata koji su deo kulturnog nasledja/spomenika i okolnih oblasti.

Opis: Ova procedura se pokrece putem prijave za dobijanje saglasnosti za ocuvanje i radove na obnovi, kao i dobijanje ovlašcenja za projekte ocuvanja i radova na obnovi. Opštine, lokalne i medjunarodne organizacije, fizicka lica i ustanove koje se bave ocuvanjem kulturnog nasledja mogu podneti prijavu. Zahtev ili projekat pregleda komisija koja se osniva odlukom ministra. Ista komisija ce dati preporuku direktoru Kosovskog instituta za zaštitu spomenika da li bi trebao odobriti izdavanje dozvole.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nema granice

Antihemiski organ: Ministartsvo Kulture, Omladine i Sporta

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Nema serijskog formulara. Može se podneti zahtev i projekat

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Zahtev za očuvanje i radove na obnovi (Originalna)
  • Projekat konzervacije-obnove (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
PlataBes platno

Forma nije pronadjena