CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Odobravanje dozvola za ad hok vazdušne operacije

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za civilno vazduhoplovstvo

Cilj: Svrha ove procedure je regulisanje tržišta vazduhoplovnih usluga

Opis: Za avioprevoznike van Zajednicke evropske zone avijacije (ECAA), podnosilac prijave dostavlja neophodnu dokumentaciju koju navodi MI Odseka za civilno vazduhoplovstvo.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Nije odredeno

Antihemiski organ: Ministarstvo za Infrastrukturu

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Naziv pravnog lica

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

  • Sertifikat avioprevoznika (Overena kopija)
  • Uverenje o registraciji letelice (Overena kopija)
  • Uverenje o podobnosti letenja letelice (Overena kopija)
  • Uverenje za navigacionu opremu letelice (Overena kopija)
  • Pravilo za polisu osiguranja u skladu sa Pravilnikom br. 2008/3 o kriterjumima osiguranja za vazdušne prevoznike i operatore avionima (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena