CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenciranje stocnih pijaca

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Cilj: Svrha ove procedure je registrovanje i licenciranje stocnih pijaca.

Opis: Licenca je potrebna za sticanje prava na razvoj trgovine životinjama na odredenoj lokaciji.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Agencija za hranu i veterinarstvo

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Napomene podnosioca prijave;
 • Zemlja i lokacija stočne pijace;
 • Broj telefona;
 • Adresa elektronske pošte;
 • Datum podnošenja prijave;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

 • Registrovanje preduzeća u skladu sa privrednom delatnošcu; (Kopija)
 • Odluka o lokaciji; (Originalna)
 • Projekat prateće infrastrukture; (Originalna)
 • Uverenje o vozilima za prevoz na tržište; (Originalna)
 • Uverenje o prevozu; (Originalna)
 • Veterinarsko zdravstveno uverenje; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata500 EUR prvi put, obnova dozvole 150 EUR Bankarski transfer 1000 4000 7000 2896

Forma nije pronadjena