CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenciranje poslovnih subjekata za sakupljanje i promet ovcje vune

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Cilj: Svrha ove procedure je regulisanje borbe i sprecavanje zaraznih životinjskih bolesti, veterinarskih medicinskih praksi, trgovina stokom, životinjskim proizvodima i veterinarske kontrole uvoza, izvoza i tranzita stoke i životinjskih proizvoda.

Opis: Podnosilac prijave mora podneti prijavu Agenciji za hranu i veterinarstvo i mora podneti dokumentaciju o registrovanju preduzeca za aktivnost o kojoj je rec. Prijava za izdavanje dozvole mora biti ispunjena. Nakon prijave ce uslediti poseta komisije lokaciji, nakon cega ce biti uraden zapisnik i prijava za inspekciju se podnosi. U roku od 10 dana, donosi se odluka, gde se navodi broj izvoznika, a koju potpisuje službenik Sektora za životinje. Nakon toga, dozvolu izdaje i potpisuje glavni izvršni službenik Agencije za hranu i veterinarstvo. Isti postupak se primenjuje za produženje dozvole.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Agencija za hranu i veterinarstvo

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Zemlja i lokacija objekta;
  • Adresa elektronske pošte;
  • Datum podnošenja prijave;
  • Ime podnosioca prijave;
  • Broj telefona;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • Registracija preduzeća koja se bave poslovima sa vunom; (Kopija)
  • Saglasnost opštine; (Kopija)
  • Građevinska dozvola za izgradnju objekta; (Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata500 EUR - obnova dozvole 150 EURPlata sa gotovinom 1000 4000 7000 2896

Forma nije pronadjena