CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za trgovanje na maloprodajnoj pijaci za veterinarske proizvode

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Cilj: Svrha ove procedure je nadzor poslovnih entiteta koji trguju medicinskim veterinarskim proizvodima kako bi se garantovalo zdravlje životinja i javno zdravlje.

Opis: Sve prijave se podnose putem elektronske pošte (email) ili licno. Odluku o izdavanju dozvole donosi šef Odeljenja za veterinarske medicinske proizvode. Odluku potpisuje glavni izvršni službenik AHV. Pravno lice koje želi da postane trgovac na malo u oblasti veterinarskih medicinskih proizvoda ce podneti formalnu prijavu Kancelariji za veterinarske medicinske proizvode. Dozvola se izdaje u okviru kratkog vremenskog perioda. Ista procedura važi i za produženje dozvole.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Agencija za hranu i veterinarstvo

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime - prezime;
 • Odgovorno lice;
 • Kompanija uvoznik;
 • Adresa;
 • Datum podnošenja prijave;
 • Poslovni registarski broj;
 • Tip uvoza;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

 • Prijava; (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća; (Originalna)
 • Uverenje o analizi medicinskog leka; (Originalna)
 • Dokaz o plaćanju administrativnih taksi; (Originalna)
 • Ugovor o radu koji zapošljava lice kao veterinarskog tehničara; (Overena kopija)
 • Lista uvezenih veterinarskih medicinskih proizvoda uz pretho odobrenje AHV; (Originalna)
 • Dokaz da je prostor adekvatan; (Overena kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata100 EUR - ista taksa se primenjuje za produženje dozvolePlata sa gotovinom 1000 4000 7000 2896

Forma nije pronadjena