CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za uvoz duvana

Agencija za hranu i veterinarstvo, Pogranični fitosanitarni inspektorat

Cilj: Svrha ove procedure je nadgledanje entiteta koji se bave uvozom i trgovinom duvana kako bi se na tržište doveli kvalitetni proizvodi koji imaju uticaja na javno zdravlje.

Opis: Subjekti koji obavljaju trgovinske aktivnosti, nakon registrovanja pri Ministrastvu za Trgovinu i Industriju, podnose prijavu za izdavanje dozvole za uvoz hrane pri Agenciji za hranu i veterinarstvo, tj. Pogranicnom fitosanitarnom sektoru kako bi se dobila dozvola za uvoz duvana. Nijedan lokalni ili inostrani subjekat ne može trgovati duvanom i proizvodima od duvana bez odgovarajuce dozvole. Ista procedura važi i za produženje dozvole.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 1 godina

Antihemiski organ: Ministrastvo za Trgovinu i Industriju

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Br. telefona, elektronska pošta;
  • Naziv i opis pošiljke;
  • Naručena količina;
  • Datum podnošenja prijave;
  • Potpuna evidencija kompanije uvoznika;
  • Granični prelaz preko kog ulazi;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • Uverenje o registraciji preduzeća; (Originalna)
  • Fitosanitarno uverenje za duvan i sirovine; (Kopija)
  • Uverenje o kvalitetu cigara (Originalna)
  • Uverenje o poreklu; (Kopija)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata500 EUR za jednogodišnju dozvolu - iznos je isti i za obnovu dozvolePlata sa gotovinom 1000400070002890

Forma nije pronadjena