CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Registracija društva sa ogranicenim odgovornostima

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Cilj: Svrha ovog upravnog postupka je da omoguci razlicitim subjektima registraciju poslovanja u obliku društva sa ogranicenim odgovornostima kao preduslov za pocetak privredne aktivnosti.

Opis: Obrazac za prijavu se može naci on-line na službenoj internet stranici Kosovske agencije za registraciju biznisa (KARB). Nakon popunjavanja obrasca za prijavu, ovlašceno lice licno podnosi obrazac centralnoj kancelariji KARB-a u Prištini ili relevantnom opštinskom centru za registraciju biznisa. Obrazac se proverava od strane službenika za prijem, predmet se protokoliše, i obraduje ga službenik za registraciju preduzeca, slucaj odobrava službenik za odobravanje i izdaje se sertifikat o registraciji društva sa ogranicenim odgovornostima sa jedinstvenim registracionim brojem.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Bez roka.

Antihemiski organ: Kosovska agencija za registraciju biznisa

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Službeni naziv društva sa ograničenim odgovornostima
 • Trgovinski naziv društva sa ograničenim odgovornostima
 • Adresa i kontakt informacije društva sa ograničenim odgovornostima
 • Datum osnivanja društva sa ograničenim odgovornostima
 • Broj zaposlenih društva sa ograničenim odgovornostima
 • Aktivnosti društva sa ograničenim
 • Podaci akcionara društva sa ograničenim odgovornostima
 • Podaci o ovlašćenim predstavnicima (ako ima)
 • Podaci o generalnom direktoru društva sa ograničenim odgovornostima
 • Podaci o članovima upravnog odbora društva sa ograničenim odgovornostima (ako je osnovan odbor)
 • Podaci o jedinicama društva sa ograničenim odgovornostima (ako ima)
 • Adresa nadležnog lica za prijem dokumenata (ako ih ima)
 • Informacije ako generalni direktor, ovlašćena lica ili zastupnici su ovlašćeni za zastupanje društva sa ograničenim odgovornostima treba da deluju pojedinačno ili zajedno
 • Podaci o podnosiocu zahteva

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 2 ditë

Potrebna dokumentacija

 • Popunjeni obrazac za registraciju društva sa ograničenim odgovornostima (Originalna)
 • Kopija dokumenta identifikacije ovlašćenog predstavnika (Overena kopija)
 • Ovlašćenje ovlašćenog predstavnika (Originalna)
 • Statut društva sa ograničenim odgovornostima (Originalna)
 • Memorandum o osnivanju društva sa ograničenim odgovornostima (Originalna)
Bezplatno

Forma nije pronadjena