CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenciranje fizickih lica koja prave izveštaje o proceni uticaja na životnu sredinu.

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Cilj: Svrha ove procedure je imenovanje fizickih i pravnih lica koja prave izveštaje o proceni uticaja na životnu sredinu.

Opis: Podnosilac prijave podnosi prijavu kod Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja za izdavanje dozvole. Ministarstvo osniva privremenu komisiju koja pregleda zahtev i organizuje ispit u roku od 15 dana. Podnosioci prijava ce prisustvovati pregledu u svrhu izdavanja dozvole, a nakon održavanja ispita, komisija obaveštava o rezultatima one koji su polagali isput u roku od 30 dana. Dozvola se izdaje nakon uspešno položenog ispita. Postupak za produženje dozvole je isti. Medutim, primenjivace se drugacije stope.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina

Antihemiski organ: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime fizickog lica
 • Stručno univerzitetsko obrazovanje
 • Radno iskustvo
 • Ucešce u izradi izveštaja EIA ili ekološkoj ekspertskoj proceni
 • Učestvovanje u ekološkim istraživanjima ili studijama
 • Lista referenci
 • Dodatni podaci
 • Aneksi

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Dokaz o stručnoj kvalifikaciji odgovornog lica za izradu ekoloških izveštaja (Originalna)
 • Dokaz o projektu i publikacijama (Originalna)
 • CV - radna biografija (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
NaknadaBankarski transfer
Plata80 evra za pregled prijave 200 evra za dobijanje dozvole 100 evra za obnavljanje dozvole Bankarski transfer 1000400070002120

Forma nije pronadjena