CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za ekshumaciju

Agencija za hranu i veterinarstvo, Sanitarni inspektorat

Cilj: Svrha ove procedure je dobijanje pravnog dokumenta za postupak ekshumacije.

Opis: Kako bi se dobila dozvola za ekshumaciju, podnosilac prijave ce uzeti prijavu iz Sanitarnog inspektorata pri Agenciji za hranu i veterinarstvo. Nakon ispunjavanja prijave i dostavljanja neophodne dokumentacije, odnosno ispunjavanja svih uslova, Sanitarna inspekcija daje dozvolu u roku koji je kraci od onog koji je predviden zakonskim okvirima. Ovo se tice kompanija koje su registrovane za transport pri ekshumacijama.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Dozvola je vremenski nedefinisana, trajna, osim ukoliko preduzece ucini promene na objektu ili promeni adresu.

Antihemiski organ: Agencija za hranu i veterinarstvo

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime i prezime;
  • Lice;
  • Adresa;
  • Opština
  • Tel, Fax;
  • Elektronska pošta (email)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 15 dana

Potrebna dokumentacija

  • Izvod iz matične knjige umrlih; (Originalna)
  • Uverenje kompanije; (Kopija)
  • Lekarski nalaz; (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata30 EURBankarski transfer 50561

Forma nije pronadjena