CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Geodezijska licenca

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Katastarska agencija Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je osiguravanje kvaliteta i profesionalno znanje u polju geodezije.

Opis: Podnosilac prijave podnosi zahtev Katastarskoj agenciji Kosova, zajedno sa priznanicom o uplati takse. U svrhu pregleda zahteva, Katastarska agencija Kosova osniva profesionalnu Komisiju. Komisija se osniva sa dvogodišnjim mandatom. Komisija pregleda zahtev u roku od 30 dana i donece odluku nakon pregleda. Dozvole geometrima kako bi se sprovele aktivnosti iz klase jedan se izdaju na period od 5 godina, a geometrima kako bi sprovele aktivnosti iz klase dva se izdaju na period od 3 godine. Ista procedura važi i za proširenje dozvole.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Licenca kompanijama koje se bave geodetskim uslugama kako bi se sprovele aktivnosti iz klase jedan se izdaju na period od 5 godina, a dozvole kompanijama koje se bave geodetskim uslugama kako bi sprovele aktivnosti iz klase dva se izdaju na period od 3 godine.

Antihemiski organ: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Ime i prezime
 • Datum rodenja
 • Mesto rođenja
 • Prebivalište
 • Lični broj
 • Profesionalna kvalifikacija

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev za izdavanje dozvole za vršenje ispitivanja (Originalna)
 • Ako je kompanija registrovana u privrednom registru pri nadležnim organima (Originalna)
 • Profesionalne mogućnosti (Kopija)
 • Mora imati merne uredaje u licnom vlasništvu i mora imati uverenje da su ispunjeni tehnicki standardi za obavljanje strucnih i katastarskih usluga za koje se traži izdavanje dozvole. (Originalna)
 • Ugovor o pozajmljivanju prostorija (Originalna)
 • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
 • Mora ima najmanje 3 godine iskustva u oblasti geodezije i katastarskih radova nakon završetka škole (Originalna)
 • Mora imati položen stručni ispit za rad u polju geodezije i katastra (ne postoji podzakonski akt kojim se utvrduje ispit) (Originalna)
 • Ne sme imati puno radno vreme u institucijama - entitetima koja se bave geodetskim i katastarskim poslovima (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata150 EUR (taksa za produžetak postojece dozvole) Bankarski transfer 1000400070002120

Forma nije pronadjena