CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Izveštaj o ispitivanju za plemenite metale

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Metrologiju

Cilj: Svrha ovog postupka je da se potrošaci zaštite od mogucnosti varanja od kvaliteta rada od plemenitih metala i zaštite od bekstva od carina i poreza.

Opis: Pismeni zahtev se upucuje Agenciji za metrologiju Kosova od strane privrednog subjekta koji vrši prodaju ili preradu proizvoda od plemenitih metala. Zatim se vrši kontrola kvaliteta rada od plemenitih metala i Izveštaj o ispitivanju plemenitih metala

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Period važenja dozvole za privredni subjekat važi dok se ti proizvodi ne nadu na tržištu od strane privrednog subjekta, odnosno dok se ne prodaju.

Antihemiski organ: Stručna komisija za žalbe

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

  • Ime i adresu podnosioca zahteva
  • Datum podnošenja zahteva
  • Tip i broj proizvoda od plemenitih metala
  • Približno čistoća legure - pomešanost metala
  • masa proizvoda od plemenitih metala na gram
  • poreklo proizvoda od plemenitih metala za uvezene radove - carinski dokument - DUD
  • Potpis podnosioca prijave

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 5 dana

Potrebna dokumentacija

  • Pismeni zahtev (Originalna)
  • DUD- Specifični Carinski Dokument (Overena kopija, Za pogled)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
NaknadaNaknade koje se odnose na ovu dozvolu utvrduju se na osnovu: Administrativnog uputstva (MTI) br. 05/2013, o visini i nacinu plac´anja za ispitivanje i oznacavanje predmeta od plemenitih metala.Bankarski transfer1000400070002410

Forma nije pronadjena