CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Odobrenje za prevoz opasnih materija vazdušnim putem

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Cilj: Svrha ove procedure je odobrenje za vazdušne operatere koji žele da prevoze opasne materije vazdušnim putem. Imalac Sertifikata vazdušnog operatera (AOC), a koji izdaje Uprava za civilno vazduhoplovstvo Republike Kosovo ne može prevoziti opasne materije vazdušnim putem preko svog avioprevoznika bez prethodnog odobrenja/posebnog odobrenja za prevoz opasnih materija vazdušnim putem, koji takodje izdaje Uprava za civilno vazduhoplovstvo Republike Kosovo, a koja je prvobitno izdala AOC.

Opis: Podnosilac prijave podnosi prijavu UCVK uz svu neophodnu dokumentaciju. Nakon što Komisija pregleda predmet, podnosiocu prijave se saopštava odgovor u zakonom propisanom roku.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 2 godine

Antihemiski organ: KZAP u okviru UCVK

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Podaci o podnosiocu prijave (ime, adresa, br. telefona)
  • Podaci o odgovornom licu (ime, prezime, radno mesto, adresa, broj telefona)

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

  • Izražavanje interesa (NEMA)
  • Obrazac za prijavu (Originalna)
  • Dokumentacija u skladu sa CAAK/DFS/DG-PRC-01 procedurom (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata1000Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Forma nije pronadjena