CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za proizvodnju i skladištenje hemikalija

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Cilj: Svrha ove procedure upravljanje i pracenje opasnih hemikalija u cilju sprecavanja i smanjenja negativnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu u toku proizvodnje, skladištenja, upotrebe i medudržavnog transporta

Opis: Zainteresovani podnosilac prijave dostavlja prijavu, zajedno sa svim neophodnim dokumentima, Ministarstvu za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje za dobijanje dozvole za proizvodnju i skladištenje hemikalija. Nadležni službenik ce dostaviti zahtev generalnom sekretaru za osnivanje petoclane (5-clane) komisije u cilju pregleda zahteva. Nakon što je gorepomenuta komisija izvršila pregled zahteva i pratece dokumentacije, ista donosi preporuku o izdavanju dozvole. Preporuka se dostavlja generalnom sekretaru, koji donosi konacnu odluku o eventualnom izdavanju dozvole

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 5 godina za skladištenje, 10 godina za proizvodnju

Antihemiski organ: Osnovni sud u Prištini

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Svrha prijave
 • Naziv i adresa pravnog lica koje skladišti opasne hemikalije
 • Tip prijave
 • Naziv hemikalije
 • Deklaracija

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 60 radnih dana

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna)
 • Ekološka dozvola (Originalna)
 • Dokument kojim se pokazuje da je objekat u kojem se vrši takva aktivnost u vlasništvu ili da je deo sporazuma o korišćenju (Originalna)
 • Lista opasnih hemikalija koje se proizvode u svrhu transporta (Originalna)
 • Podnosilac prijave mora potpisati prijavu za dobijanje dozvole. Takođe, mora biti naznačen datum podnošenja prijave. (Za pogled)
 • Ministarstvo može od podnosioca prijave zatražiti dodatne informacije (Za pogled)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata20 evra za skladištenje, 50 evra za proizvodnju Bankarski transfer

Forma nije pronadjena