CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Ovlašcenje za oslobadanje od akciza na teška goriva za grejanje (Mazut)

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Cilj: Svrha ove procedure je da prati broj preduzeca koja su ovlašcena i oslobodjena od akciza na robu koja se koristi u proizvodnom procesu.

Opis: Prijavu bi trebalo podneti administrativnoj kancelariji na obradu. Pregleda je Sektor za postupke i ovlašcenja (pocevši od 3.4.2017). Kasnije se prijava nadopunjuje neophodnim dokumentima i pregleda se u zakonski predvidjenom roku. Dozvolu potpisuje generalni direktor Carina Kosova.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 12 do 24 meseca

Antihemiski organ: Carina Kosova

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Podatke o licu
 • Podatke o zahtevanoj količini
 • Broj telefona i email lica
 • Podatke o angažovanim dobavljačima
 • Razlog zahtevanja ovlašćenja
 • Podatke o potrošnji mazuta i proizvodnji u toku tri protekle godine
 • Podatke o normama mazuta

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • PDV uverenje (Overena kopija)
 • Fotografije proizvodne tehnoligije (Overena kopija)
Bezplatno

Forma nije pronadjena