CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Nostrifikacija specijalistickog sertifikata (stecenog u inostranstvu)

Ministrastvo Zdravsta

Cilj: Svrha ove procedure je da se osiguraju viši standardi kvaliteta zdravstvenih usluga i zdravstvenih profesionalaca u zdravstvenom sektoru na Kosovu. Bez-sertifikacije specijalistickog sertifikata ne može se licencirati.

Opis: Komisija, koju cine clanovi koji se bave doticnom oblašcu, vrši procenu i verifikuje specijalisticki sertifikat u smislu vremena nastave i sadržaja.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Rok nije predviden

Antihemiski organ: Žalbena komisija

Rok zalbe: 30 dana

Potrebne informacije

 • Ime, ime jednog roditelja i prezime;
 • Datum i mesto rođenja;
 • Adresa;
 • Broj telefona;
 • Mesto i datum diplomiranja (fakultet);
 • Polje specijalizacije;
 • Datum specijalizacije ;

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30

Potrebna dokumentacija

 • Plan i program specijalističkih studija - preveden; (Kopija)
 • važnost specijalističkog sertifikata - prevedeno; (Kopija)
 • Notarizovan i preveden specijalistički sertifikat; (Kopija)
 • Notarizovana diploma fakulteta (Kopija)
 • Lična karta, kopija; (Overena kopija)
 • Dve fotografije (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata150 EurBankarski transfer1000400070002508

Forma nije pronadjena