CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Licenca za Masinovodje

Regulativni Autoritet Železnica

Cilj: Svrha izdavanja licence mašinovodjama je regulisanje i nadzor sektora železnica u skladu sa važecim pravnim odredbama, kao i evropskim i regionalnim najboljim praksama.

Opis: Podnosilac prijave mora ispuniti minimum kriterijuma koji su propisani u Zakonu o železnicama i EU direktivi, te ispuniti osnovne uslove koji su propisani u Uredbi 02/2013 o registrovanju vozila. Prijava se može podneti putem interneta, u kom slucaju prijavu može licno podneti mašinovoda ili bilo koje kompetentno pravno lice u njegovo ime. Regulatorno telo za železnice ce izdati dozvolu najkasnije mesec dana nakon prijema doticne dokumentacije, ukoliko procena bude bila pozitivna.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: 10 godine

Antihemiski organ: Osnovni sud u Prištini - Odeljenje za upravne poslove

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

 • Kontakt informacije tela koje izdaje dozvole;
 • Podaci o podnosiocu prijave;
 • Identifikacioni broj dozvole;
 • Datum izdavanja;
 • Podaci drugog lica koje podnosi prijavu (npr. naziv preduzeća);

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) 30 dana

Potrebna dokumentacija

 • Nova dozvola: 1. Potpisana prijava; (Originalna)
 • 2. Ovlašćenje za obradu ličnih podataka; (Originalna)
 • 3. Dokaz o stručnoj spremi; (Kopija)
 • 4. Uverenje o fizičkoj sposobnosti; (Originalna)
 • 5. Uverenje o psihološkoj sposobnosti; (Originalna)
 • 6. Uverenje o opštoj informisanosti; (Originalna)
 • 7. Kopija lične isprave; (Overena kopija)
 • 2. Ažuriranje: 1.Važeća dozvola; (Originalna)
 • 2. Razlog ažuriranja dozvole; (Za pogled)
 • 3. Izmena: 1. Važeća dozvola; (Originalna)
 • 2. Uverenje o fizičkoj sposobnosti; (Originalna)
 • 3. Razlog izmene; (Za pogled)
 • 4. Duplikacija; 1. Izjava u kojoj se navodi razlog zašto lice traži duplikat (oštećena isprava/izgubljena/itd); (Za pogled)
 • 5. Obnova: 1. Uverenje o fizičkoj sposobnosti; (Originalna)
 • 2. Kopija poslednje dozvole; (Overena kopija)
 • 3. Dokaz da lice još uvek poseduje neophodnu spremu (ukoliko je neophodno). (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata200 evra 100 evra za produženje 170001210012552

Forma nije pronadjena