CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za držanje u egzil, uzgoja, prodaje i kupovine zašticenih vrsta divlje svinje

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Cilj: Svrha ove administrativne procedure je zaštita prirodne ravnoteže i sprecavanje cinjenja štete strogo zašticenim životinjama.

Opis: Ovaj tip izdavanja dozvola se omogucava kroz pravni akt (dokument) Ministarstva na osnovu zahteva podnosioca prijave koji je podnesen Ministarstvu Životne Sredine i Prostornog Planiranja. Nakon toga, Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja izdaje dozvolu putem odluke.

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Još uvek nije odredeno

Antihemiski organ: Ministarstvo zivotine sredine i prostornog planiranja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Broj telefona i elektronska pošta
  • Drugi detalji o nadležnom licu

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) Još uvek nije odredeno

Potrebna dokumentacija

  • Pisani zahtev (Originalna)
  • Studija procene efekta (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata20 EURBankarski transfer1000400070002120

Forma nije pronadjena