CENTRALNI REGISTAR
DOZVOLA I LICENCI

Dozvola za hvatanje ili ubistvo životinja

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Cilj: Svrha ove procedure je održavanje prirodne ravnoteže i sprjecavanje divlje eksploatacije prirode.

Opis: Iako nije izricito navedeno u Administrativnom uputstvu BR. 08/2011 koje reguliše prikupljanje divljih biljaka u svrhu prerade i trgovine, u principu, izdavanje dozvola ce biti slicno kao i za hvatanje i ubistvo životinja. Ovaj tip izdavanja dozvola se omogucava kroz pravni akt (dokument) Ministarstva nakon što podnosilac prijave podnese zahtev koji ce pregledati Odsek za zaštitu životne sredine, a nakon toga ce Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja odlucuje da izda ili odbaci prijavu za izdavanje dozvole . Ukoliko se ne izda dozvola, stranka ce biti obaveštena o pravnim lekovima

Pranvi osnov

Punovaznost dozvola: Još uvek nije odredjeno

Antihemiski organ: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Rok zalbe: 15 dana

Potrebne informacije

Predvidjeni rok u okviru kog se treba dati odgovor na postupak ( u danima) Još uvek nije odredjeno

Potrebna dokumentacija

  • Pisani zahtev (Originalna)
  • Studija procene efekta (Originalna)
Tip plataIznos ( u Eurima)Nacin plataBroj racuna
Plata10 EUR Bankarski transfer1000400070002120

Forma nije pronadjena